left-ext-background
jezyk niemiecki
Herb miasta Zabrze
Logo

Krzysztof Partuś

right-ext-background  

działalność

 
Od szkoły podstawowej działałem aktywnie w otoczeniu parafii św. Anny w Zabrzu. Początkowo jako ministrant i lektor (ponad 20 lat), później w Duszpasterstwie Akademickim: byłem m.in. współorganizatorem wyjazdów młodzieży do Taize i na Europejskie Spotkania Młodych, organizowane przez wspólnotę z Taize oraz prowadziłem Punkt Przygotowań do tych spotkań dla miasta Zabrze.

Swoje zamiłowania teatralne rozwijałem również w zespole teatralno-muzycznym Gaudium, działającym przy parafii. W zespole tym poznałem swoją żonę, Sylwię.

Przez wiele lat byłem również redaktorem pisma parafialnego - Posłańca św. Anny.
W latach 2013-2016 byłem koordynatorem zabrzańskiego Orszaku Trzech Króli.

Mimo, że jestem bezpartyjny, w roku 2002 po raz pierwszy wystartowałem w wyborach samorządowych, uzyskując mandat Radnego Miasta Zabrze w roku 2004.

W latach 2004-2006 byłem członkiem 3 komisji:
 • Budżetu i Inwestycji
 • Polityki Gospodarczej, Rozwoju Miasta i Rynku Pracy
 • Rewizyjnej
Ponadto od 2004 do 2014 roku byłem członkiem Rady Społecznej przy SPZOZ - Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Zabrzu.

Moja działalność w Radzie została przez mieszkańców doceniona - w wyborach samorządowych do Rady Miasta Zabrze w roku 2006 zdobyłem 741 głosów, co z trzecim wynikiem w mieście pozwoliło mi zasiąść w Radzie kadencji 2006-2010.

Od początku kadencji pełniłem funkcję wiceprzewodniczącego RM oraz byłem członkiem komisji:
 • Budżetu i Inwestycji
 • Polityki Gospodarczej i Rozwoju Miasta
Byłem również członkiem zespołów przy Prezydencie m. Zabrze:
 • ds. Sieci Światłowodowej w mieście - której jestem współinicjatorem
 • ds. Wieloletniego Planu Inwestycyjnego miasta
19.11.2007r decyzją Rady Miasta jako jeden z dwóch radnych zostałem oddelegowany do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku miasta Zabrze.

W roku 2010 zostałem wybrany na kolejną, trzecią kadencję Rady Miasta.
W kadencji tej byłem członkiem komisji:
 • Budżetu i Inwestycji - jako przewodniczący
 • Zdrowia i Polityki Spolecznej
Kontynuowałem również pracę w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku miasta Zabrze.

17.10.2011r decyzją Rady Miasta zostałem wybrany przedstawicielem Gminy Zabrze do Górnośląskiego Związku Metropolitalnego.

W roku 2014 po raz czwarty zostałem wybrany na radnego Rady Miasta Zabrze. Kontynuowałem pracę w komisjach:
 • Budżetu i Inwestycji - jako przewodniczący
 • Zdrowia i Polityki Spolecznej
W kadencji tej byłem również członkiem Komisji Transportu Związku Miast Polskich oraz przedstawicielem Miasta Zabrze w Komunikacyjnym Związku Komunalnym Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, gdzie byłem członkiem Komisji Rozwoju.

Działać dziś dla lepszego jutra!