left-ext-background
jezyk niemiecki
Herb miasta Zabrze
Logo

Krzysztof Partuś

right-ext-background  

CV

 
Urodzony:
19.10.1977 w Zabrzu
Stan cywilny:
żonaty

Wykształcenie:


2007 - 2008
Akademia Ekonomiczna w Katowicach - Kolegium Zarządzania
 kierunek: Zarządzanie Firmą

1996 - 2001
Politechnika Śląska w Gliwicach
 wydział: Automatyki, Elektroniki i Informatyki
 kierunek: Informatyka
 specjalność: Bazy danych, sieci i systemy komputerowe
 tytuł: magister inżynier

1992 - 1996
III Liceum Ogólnokształcące w Zabrzu
 klasa o profilu matematyczno-fizycznym ukończona z wyróżnieniem

Doświadczenie zawodowe:


06.2019 - nadal
Jednoosobowa Działalność Gospodarcza
 Programista PLC

04.2013 - 06.2019
Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej w Zabrzu
 Główny Specjalista w zespole teleinformatycznym

02.2004 - 03.2013
Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie o. Gliwice
 specjalista ds. informatycznych

2002 - 2013
Wszechnica Zabrzańska - Niepubliczne Centrum Kształcenia Ustawicznego
 instruktor - głównie z zakresu sieci komputerowych

12.1999 - 07.2001
Górnośląski Szpital Onkologiczny (od 04.2000 - Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie o. Gliwice)
 informatykSieci komputerowe:
Certyfikaty
 CCNA - Cisco Certified Network Associate
 CISS - Cisco Information Security Specialist
 CCNAS - Cisco Certified Network Associate Security
 CFS - Cisco Firewall Specialist
 CCAI - Cisco Certified Academy Instructor
 HCNA - Huawei Certified Network Associate

Szkolenia
 HCNS - Huawei Certified Network Specialist
 HCNP - Huawei Certified Network Proffessional
 Testy penetracyjne: atakowanie i ochrona systemów informatycznych
 Administrowanie siecią komputerową
 Administrator systemu Novell NetWare
 Obliczenia w klastrze wysokiej wydajności
 Zarządzanie systemami operacyjnymi
 Administracja klastrem obliczeniowym
 Podstaw systemu operacyjnego Linux

Bazy danych:
 Oracle 10g: Strojenie poleceń SQL
 Oracle 10g: Strojenie
 Oracle 10g: Administracja - warsztaty I
 Managing Oracle on Linux
 Warsztat bezpieczeństwa informacji w repozytoriach bazy danych Oracle, poziom I
 MS 20462: Administering Microsoft SQL Server Databases

Microsoft:
 Microsoft Certified Technology Specialist: Windows Server 2008 AD, Configuration
 MS 2279: Planning, Implementing and Maintaining Microsoft Windows Server 2003 Active Directory Infrastructure

Apple:
 Przygotowanie nauczyciela do pełnienia funkcji administratora szkolnej pracowni internetowej - moduł I, II i III

Pedagogika:
 Kurs pedagogiczny dla nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących
 Kurs przygotowawczy dla wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży

Pozostałe:
 Dla kandydatów na członków rad nadzorczych
 Certyfikat AgilePN Foundation
 Certyfikat Prince2 Foundation
 Certyfikat egzaminatora ECDL - nr PL-E1321
 Szkolenie z zakresu przeprowadzania auditów wewnętrznych ZSZ wg wymagań normy ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 i PN-N-18001:2004
 Ochrona informacji przetwarzanych w sieciach i systemach teleinformatycznych
 Audyt informatyczny w praktyce
 Obowiązki Administratora Danych w podmiotach służby zdrowia


Znajomość języków obcych:


angielski, niemiecki - w stopniu komunikatywnym
Działać dziś dla lepszego jutra!